Olutta ja siideriä Pohjois-Karjalan sydämestä

Unison Brewing on poh­jois­kar­ja­lainen pien­panimo Joen­suussa. Ostimme Panimo Hon­ka­vuoren tuo­tan­to­lait­teiston ja tuo­te­merkit hel­mi­kuussa 2022.

Hon­ka­vuoren juo­mista rakas­te­tuimmat pysyvät vali­koi­massa omana tuo­te­merk­kinään ja niiden rin­nalle tulee uusia Unison Brewing juomia.

Val­mis­tamme olutta hii­li­neut­raa­listi sito­malla oluen tuo­tan­nosta aiheu­tuneet päästöt omaan, hii­len­si­dontaa varten han­kittuun met­säämme. Oluet on tuo­tettu tuulivoimalla.

TILAA OLUITAMME LÄHIMPÄÄN ALKOOSI